Бүх курсууд

Худалдан авалт
Odoo Purchase нь худалдан авах гэрээ, үнийн санал, худалдан авалтын захиалгыг хянахад тусална. Худалдан авалтын тендерийн бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх, дүүргэлтийг автоматжуулах, захиалгаа хэрхэн дагаж мөрдөх талаар суралцаарай.
New Content
Борлуулалтын Цэг

Борлуулалтын цэг нь дэлгүүр, эмийн сан ПОС-г интернэт хөтөч дээрээс хялбар аргаар удирдахад тусална.
Cubx Платформ
Эмийн сангийн өдөр дутмын үйл ажиллагааг хялбаршуулж, автомажуулсан CUBX платформ
Хүний нөөц
All-in-one: Recruitments, Appraisal, Expenses, Leaves, Attendances, etc.