Бүх курсууд

Худалдан авалт
Odoo Purchase нь худалдан авах гэрээ, үнийн санал, худалдан авалтын захиалгыг хянахад тусална. Худалдан авалтын тендерийн бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх, дүүргэлтийг автоматжуулах, захиалгаа хэрхэн дагаж мөрдөх талаар суралцаарай.
Цалин
Хүний нөөц, санхүүгийн хэлтэст хамгийн чухал бүрэлдэхүүн бол Цалингийн менежмент билээ. Бизнесийн тогтвортой байдал өсөлт дэвшилтийг хангахад цалингийн систем, татварын бүртгэл болон илүү цаг, амралт чөлөө ирцийн мэдээлэл зэрэг ахисан төвшний мэдээлэл дээр үндэслэн ажилтан тус бүрийн цалинг бодоход Odoo-н цалингийн модуль туслах болно.
Борлуулалтын Цэг

Борлуулалтын цэг нь дэлгүүр, эмийн сан ПОС-г интернэт хөтөч дээрээс хялбар аргаар удирдахад тусална.
Cubx Платформ
Эмийн сангийн өдөр дутмын үйл ажиллагааг хялбаршуулж, автомажуулсан CUBX платформ
Хүний нөөц
All-in-one: Recruitments, Appraisal, Expenses, Leaves, Attendances, etc.
Авто Бааз
Manage your vehicles, contracts, costs, insurances and assignments without pain.