Хувийн курс
Та нэвтрэх эрхтэй болно. to contact responsible.
Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-10-18
Нийт үргэлжлэх хугацаа 14 минут
Гишүүд 28
Odoo v14
    • Рестораны бүртгэл
    • Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл
    • Хөтчийн бүртгэл
    • Бусад тохиргоо