Бүх курсууд

Ерөнхий
Худалдан авалт
Агуулах
Борлуулалт
Борлуулалтын цэг
Борлуулалтын цэг

Энэхүү видео хичээл нь зөвхөн Odoo 16 хувилбарт зориулсан болно.

Хүний нөөц
Цалин
Санхүү бүртгэл