Cubx Платформ

Cubx Платформ

Эмийн сангийн өдөр дутмын үйл ажиллагааг хялбаршуулж, автомажуулсан CUBX платформ

Хувийн курс
Та нэвтрэх эрхтэй болно. to contact responsible.
Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-06-13
Нийт үргэлжлэх хугацаа 5 минут
Гишүүд 4
Odoo v14
    • Барааны харгалзаа хийх
    • Борлуулалтыг татаж худалдан авалт руу хөрвүүлэх