Хувийн курс
Та нэвтрэх эрхтэй болно. to contact responsible.
Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-11-09
Нийт үргэлжлэх хугацаа 1 цаг 57 минут
Гишүүд 30
Odoo v14
 • 00 - Багцууд
  • 00 - Багцын ангилал
  • 05 - Багцууд - Бусад мэдээлэл (Зочид буудал)
  • 10 - Багцууд - Бусад мэдээлэл (Тасалбар)
  • 15 - Багцууд - Бусад мэдээлэл (Тээвэр)
 • 25 - 00 - Байрлах газрын тохиргоо
  • 00 - Байрлах газрын бүртгэл
  • 05 - Өрөө
  • 10 - Байрлах газрын нэмэлт үйлчилгээ
 • 25 - 05 - Рестораны тохиргоо
  • 00 - Хоолны меню багц
 • 25 - 10 - Тээврийн хэрэгслийн тохиргоо
  • 00 - Тээврийн бүртгэл
  • 05 - Модел
 • 25 - 15 - Хөтөч тохиргоо
  • 00 - Хөтөч бүртгэл
  • 05 - Хөтчийн үйлчилгээ
 • 25 - 20 - Тасалбарын тохиргоо
  • 00 - Тасалбар бүртгэх, үнийн төрөл оруулах
 • 25 - 25 - Бусад мэдээлэл
  • 00 - Бусад мэдээлэл
 • 25 - 30 - Багцууд
  • 05 - Багцын аниглал