Хувийн курс
Та нэвтрэх эрхтэй болно. to contact responsible.
Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-09-03
Completion Time 40 минут
Гишүүд 30
 • 25 - 00 - Байрлах газрын тохиргоо
  • 00 - Байрлах газрын бүртгэл
  • 05 - Өрөө
  • 10 - Байрлах газрын нэмэлт үйлчилгээ
 • 25 - 05 - Рестораны тохиргоо
  • 00 - Хоолны меню багц
 • 25 - 10 - Тээврийн хэрэгслийн тохиргоо
  • 00 - Тээврийн бүртгэл
  • 05 - Модел