Хүний нөөц

Хүний нөөц

All-in-one: Recruitments, Appraisal, Expenses, Leaves, Attendances, etc.

Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-06-15
Completion Time 16 минут
Гишүүд 21
  • Хүний нөөцийн бүртгэл
    • Ажилтны хувийн хэргийн бүртгэл
    • Хөдөлмөрийн гэрээ бүртгэл
  • Амралт чөлөө
    • Амралт чөлөө төрөл, хүсэлт