Хүний нөөц

Хүний нөөц

All-in-one: Recruitments, Appraisal, Expenses, Leaves, Attendances, etc.

Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-01-23
Нийт үргэлжлэх хугацаа 19 минут
Гишүүд 32
 • Хүний нөөцийн бүртгэл
  • Ажилтны хувийн хэргийн бүртгэл
  • Хөдөлмөрийн гэрээ бүртгэл
 • Амралт чөлөө
  • Амралт чөлөө төрөл, хүсэлт
 • Цагийн хүснэгт
  • Ээлжийн ажилчдын цагийн хуваарь хэрхэн үүсгэх