Хүний нөөц

Хүний нөөц

All-in-one: Recruitments, Appraisal, Expenses, Leaves, Attendances, etc.

Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-05-03
Нийт үргэлжлэх хугацаа 29 минут
Гишүүд 40
Ахисан түвшин Odoo v14
 • Хүний нөөцийн бүртгэл
  • Ажилтны хувийн хэргийн бүртгэл
  • Хөдөлмөрийн гэрээ бүртгэл
 • Амралт чөлөө
  • Хүсэлтүүд - Хүсэлт илгээх
  • Хүсэлтүүд - Хүсэлт батлах дараагийн алхамд шилжүүлэх
  • Амралт чөлөө төрөл, хүсэлт
 • Цагийн хүснэгт
  • Ээлжийн ажилчдын цагийн хуваарь хэрхэн үүсгэх