Цалин

Цалин

Хүний нөөц, санхүүгийн хэлтэст хамгийн чухал бүрэлдэхүүн бол Цалингийн менежмент билээ. Бизнесийн тогтвортой байдал өсөлт дэвшилтийг хангахад цалингийн систем, татварын бүртгэл болон илүү цаг, амралт чөлөө ирцийн мэдээлэл зэрэг ахисан төвшний мэдээлэл дээр үндэслэн ажилтан тус бүрийн цалинг бодоход Odoo-н цалингийн модуль туслах болно.

Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-04-27
Нийт үргэлжлэх хугацаа 34 минут
Гишүүд 44
Ахисан түвшин Odoo v14
 • 00 - Ажилтны хөдөлмөрийн гэрээн бүртгэл
  • Гэрээний бүртгэл
  • Ажлын цагийн хуваарь
  • Суутгал шимтгэлийн төрөл
 • 05 - Ажлын цагийн тооцоолол
  • Ажлын цагийн тооцоо, тооцоолох
  • Ажилчдын ирц бүртгэл
  • Амралт чөлөө бүртгэх
   10 xp
 • 10 - Цалингийн бүтэц
  • Бүтцийн төрөл