Odoo Community projects

2018 он

ЭНТО ХХК OdooV10
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт бөөн - Урамшуулалт

 5. ПОС - жижиглэн борлуулалт

 6. Хүний нөөц, Цалин

 7. Вебсайт Онлайн - Integration

Мөнхийн тун ХХК OdooV10 - V14 Enterprise шилжсэн

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт бөөн - Урамшуулалт

 5. ПОС - жижиглэн борлуулалт

 6. Хүний нөөц, Цалин

 7. Вебсайт Онлайн - Integration

2020 он

Биомед Трейд ХХК OdooV13 
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа ханган нийлүүлэх

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт бөөн - Урамшуулалт

 5. Засварын модуль

 6. Баримт бүртгэл

 7. Вебсайт Онлайн - Integration

 

Эрүүл Энхийн Гольдрил ХХК 
OdooV13
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт бөөн - Урамшуулалт

 5. ПОС

 

Космо Лайф ХХК OdooV13 8-н нэрийн дэлгүүр, Эмийн сан

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бэлгийн карт

 5. ПОС - Кофений урамшуулал хөнгөлөлт

 

Ди Эс И Эй Би Ай ХХК OdooV13  ЭХНТ

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт 

 5. Вебсайт

 6. Онлайн худалдаа B2B урамшуулал - Qpay төлбөрийн  шийдэл

 

Жинбаяр ХХК OdooV13  Эмийн сан

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. ПОС - ЭМД тайлан

 

Түвшин энэрэл ХХК OdooV13  ЭХНТ, Эмийн сан

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн, Урамшуулалт

 5. ПОС - ЭМД тайлан

 

Бажгар Оюу ХХК 
OdooV13  Эмийн сан

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. ПОС - ЭМД тайлан

 

АнгиоМед ХХК OdooV13 
Эм, Эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж худалдаа

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн, Урамшуулалт

 5. Төхөөрөмжийн бүртгэл сериал

 

2021 он

Энгүүн Хангай ХХК 
OdooV14  Сибирийн зуух худалдаа
 1. Худалдаа
 2. Агуулах
 3. Борлуулалт хяналт
 4. Онлайн худалдаа
 5. Санхүү бүртгэл
 6. Вебсайт - Qpay төлбөрийн шийдэл
Архон ХХК OdooV14  
ЭХНТ, Эмийн сан
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн, Урамшуулалт

 5. ПОС - ЭМД тайлан

 

Отгон Буянт ХХК OdooV14  ЭХНТ, Эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн, Урамшуулалт

 

Тот Транс Логистик ХХК OdooV14  Хот хоорондын тээвэр
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах - Ачаа бүртгэл

 3. Тээвэр

 4. Автобааз

 5. Борлуулалт

 6. Хүний нөөц

 

Төгс ургац ХХК OdooV14  
Хүлэмж, тариалалт худалдаа
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах -  хангамж

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн, Урамшуулалт

 5. Үйлдвэрлэл - Нөөц тооцоололт

 6. Хүний нөөц - Цалин

 7. Борлуулалтын АПП

Цонхлонбүрэн ХХК OdooV14  Эмийн сан
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт

 5. ПОС - Эмийн сан ЭМД

 

Хатантуул Хөгжил ХХК OdooV14  
Барилга угсралт
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах -  хангамж

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт 

 5. Үйлдвэрлэл - Нөөц тооцоололт

 6. Хүний нөөц - Цалин

 

Төгс Хөгжил Трейд ХХК OdooV14  
8-н нэрийн дэлгүүр
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт

 5. ПОС - жижиглэн

 6. Ибаримт

 

Ананд Мед ХХК OdooV14  
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах -  Хангамж

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт 

 5. Хүний нөөц - Цалин

Террамед ХХК OdooV14 ЭХНТ
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн, Урамшуулалт

 

2022 он

Очир Буянт ХХК OdooV14  ЭХНТ

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн, Урамшуулалт

 

Гэрэлт таван эрдэнэ ХХК 
OdooV14 Бичиг хэргийн бөөний болон жижиглэн худалдаа Улаанбаатар хот

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт 

 5. ПОС - урамшуулалт

 6. Онлайн худалдаа B2B - Qpay төлбөрийн шийдэл

 7. Вебсайт

 8. Мүлти-Компаний борлуулалт холболт

 

 Шимт Шогол ХХХК

OdooV14 Бичиг хэргийн бөөний болон жижиглэн худалдаа Эрдэнэт хот
 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт

 5. Мүлти компаний борлуулалт холболт

 6. ПОС - урамшуулалт

 7. Онлайн худалдаа B2B - Qpay төлбөрийн шийдэл

 8. Вебсайт


 

Аялуун Фарм ХХК OdooV14
Эм, эмийн бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. Хүний нөөц - Цалин


СХМ ХХК OdooV14  
ЭХНТ, Эмийн сан

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн урамшуулалт

 5. ПОС - ЭМД тайлан

 

АНУ ТУЛГА ХХК 
OdooV14 Худалдаа, Үйлчилгээ

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт 

 5. POS

 

Монложистик Ворлдвайд ХХК 
OdooV15 Олон улсын тээвэр, илгээмжийн үйлчилгээ

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт 

 5. Хүний нөөц

 6. Тээвэр

 7. Цалин

 8. Вебсайт -mypost.mn integration

 

Монгол Инфинити Шуудан ХХК 
OdooV14 Шуудангийн үйлчилгээ

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт

 5. Хүний нөөц - Цалин

 6. Шуудангийн системтэй Integration

 

2023 он

Эгшиглэнт хөгжил фарм ХХК OdooV14  
Эмийн сан

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт - Бөөн урамшуулалт

 5. ПОС - ЭМД тайлан

 

Хужирт фарм ХХК  OdooV14 Эмийн сан

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт 

 5. POS