Хувийн курс
Та нэвтрэх эрхтэй болно. to contact responsible.
Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2024-06-21
Нийт үргэлжлэх хугацаа 17 минут
Гишүүд 4
Odoo v16
  • General
    • цСургалт - Курс үүсгэх
    • цСургалт - Агуулга нэмэх
  • Тохируулга
    • цСургалт - Rank тохиргоо хийх