Хариуцагч Хосчулуу Хүдэрчулуу
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-09-18
Нийт үргэлжлэх хугацаа 17 минут
Гишүүд 6
Odoo v16
    • Preview Шинэ
    • Амралт чөлөөний хүсэлт, хуваарилалт
    • Хангамж барааны хүсэлт урсгал, Хуваарилалт
    • Амралт чөлөө бүртгэх гараас бүртгэх, засварлах