Хариуцагч Мөнхбаатар Гомбосүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-12-06
Нийт үргэлжлэх хугацаа 34 минут
Гишүүд 26
Odoo v16
    • Preview
    • Амралт чөлөөний хүсэлт, хуваарилалт
    • Хангамж барааны хүсэлт урсгал, Хуваарилалт
    • Амралт чөлөө бүртгэх гараас бүртгэх, засварлах