Хариуцагч Мөнхбаатар Гомбосүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-06-24
Completion Time 32 минут
Гишүүд 11
 • Данс & Журнал
  • Журнал үүсгэх тохируулах
  • Данс үүсгэх тохируулах
 • Нэхэмжлэл бүртгэх
  • Нэхэмжлэл бүртгэх
 • Нэхэмжлэл хаах
  • Нэхэмжлэл хаах: Журналын гүйлгээгээр дүйцүүлэх
  • Нэхэмжлэл хаах: Нэхэмжлэлээр дүйцүүлэх
  • Нэхэмжлэл хаах: Төлбөр бүртгэх
 • Касс & Харилцах
  • Касс, харилцахын хуулга бүртгэх, баримт хэвлэх
  • Касс харилцах хооронд мөнгө шилжүүлэх
  • Авлага өглөгийн эхний үлдэгдэл оруулах
   Шинэ
  • Бэлэн мөнгөний эхний үлдэгдэл оруулах
   Шинэ