Хариуцагч Отгонбаатар Мэндбаяр
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-10-30
Нийт үргэлжлэх хугацаа 15 минут
Гишүүд 48
Odoo v16
 • Худалдан авалт
  • Худалдан авалт бүртгэл, баримт хэвлэх
  • Худалдан авалтын тохиргоо
  • Худалдан авалтын буцаалт Баримттай, Баримтгүй
  • Худалдан авалтын буцаалт (Эх баримтгүй)
  • Худалдан авалтын гэрээ үүсгэх