Хариуцагч Саруул Лхагвасүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-07-27
Нийт үргэлжлэх хугацаа 7 минут
Гишүүд 7
Odoo v16
  • Худалдан авалт
    • Худалдан авалт бүртгэл, баримт хэвлэх
    • Худалдан авалтын тохиргоо