Odoo таны бизнест жигүүр ургуулна

Цахим сургалтыг өнөөдрөөс!


Таны бизнесийн карьер эндээс эхэлнэ. Курс эхлэх цаг боллоо.

Тэргүүлэгчийн самбар

Одоогоор тэргүүлэгчийн мэдээлэл алга :(

Бүгдийг харах
Өндөр хандалттай курсууд

Цалин
Цалин

Хүний нөөц, санхүүгийн хэлтэст хамгийн чухал бүрэлдэхүүн бол Цалингийн менежмент билээ. Бизнесийн тогтвортой байдал өсөлт дэвшилтийг хангахад цалингийн систем, татварын бүртгэл болон илүү цаг, амралт чөлөө ирцийн мэдээлэл зэрэг ахисан төвшний мэдээлэл дээр үндэслэн ажилтан тус бүрийн цалинг бодоход Odoo-н цалингийн модуль туслах болно.

Ерөнхий
Бүгдийг харах
Шинэ курсууд

Ерөнхий
Цалин
Хүний нөөц