Хариуцагч Бадар-Ууган Гантөмөр
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-10-28
Нийт үргэлжлэх хугацаа 13 минут
Гишүүд 40
Odoo v16
  • Үндсэн бүртгэл
    • Касс харилцахын хуулга импортлох
    • Валют тохируулах
  • Хөрөнгө
    • Үндсэн хөрөнгө худалдан авалт
    • Хөрөнгийн загвар үүсгэх