Хариуцагч Мөнхбаатар Гомбосүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-04-13
Нийт үргэлжлэх хугацаа 1 цаг 33 минут
Гишүүд 195
Odoo v14
  • Агуулах тойм болон тайлан
  • Агуулах бараа орлого авах
  • Агуулах зарлага
  • Дотоод зарлага бичих
  • Нөхөн дүүргэлт хийх
  • Нөхөн дүүргэлт хийх түүний буцаалт
  • Агуулах хооронд бараа захиалах дүрэм
  • Агуулахын тайлангууд
  • Агуулах - Тооллого
  • Серь шилжүүлэг
  • Барааны шошго хэвлэх
  • Preview