Odoo Enterprise Projects

2020 он

Моносфарм Трейд ХХК OdooV10-аас V13-оос V14  хувилбарт амжилттай Худалдааны бүх модулийг нэвтрүүлсэн. 135 хэрэглэгч

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах /WMS + digital picking  system/

 3. Худалдан авалт, Гэрээ

 4. Борлуулалт бөөн, жижиглэн, урамшуулалт, Гэрээ

 5. Хүний нөөц, Цалин

 6. Бичиг баримт, Гэрээ

 7. Онлайн - Integration

 8. Вебсайт

 

Мөнгөн Саа ХХК OdooV13 - OdooV14 - Гоо сайхан, СПА нэвтрүүлэлт

 1. Худалдан авалт

 2. Агуулах, Хангамж

 3. Хүний нөөц

 4. Санхүү, Тайлан

 5. Борлуулалт, Бэлгийн карт

 6. Онлайн цаг захиалга, бүртгэл

 

Ленус Мед ХХК OdooV14 - Олон улсын эмийн бөөний худалдаа, борлуулалт

 1. Худалдан авал, Гэрээ

 2. Агуулах

 3. Санхүү, Тайлан

 4. Борлуулалт

 

МК Бридж Партнерс ХХК OdooV14 Эмийн бөөний худалдаа

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах /WMS + digital picking  system/

 3. Худалдан авалт, Гэрээ

 4. Борлуулалт бөөн, Урамшуулалт, Гэрээ

 5. Хүний нөөц, Цалин

 6. Бичиг баримт, Гэрээ

 7. Вебсайт Онлайн - Integration

 

Team Top Zone LLC OdooV13 Компьютерийн худалдаа

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах, Нөөц удирдах

 3. Худалдан авалт, Гэрээ

 4. Борлуулалт бөөн, жижиглэн, урамшуулалт, Гэрээ

 5. Вебсайт

 6. Онлайн худалдаа

 

Tахилт Хайрхан Транс ХХК 

OdooV13 - Уул уурхай, Хангамж

 1. Худалдан авалт

 2. Агуулах, Хангамж

 3. Хүний нөөц, Цалин

 4. Санхүү, Тайлан

 

Монос Трейд ХХК OdooV13 - Эмийн бөөний худалдаа. 20 хэрэглэгч

 1. Худалдан авалт

 2. Агуулах, Хангамж - /WMS + zebra/

 3. Борлуулалт - Урамшуулал гэрээ

 4. Хүний нөөц, Цалин

 5. Санхүү, Тайлан

 

Фарм Платформ ХХК OdooV13  Худалдааны компани

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах, Нөөц удирдах

 3. Худалдан авалт

 4. Борлуулалт бөөн, урамшуулалт, купон

 5. Вебсайт Integration - Ecommerce

 

2021 он

Энхийн шүүдэр ХХК OdooV14 - Эмийн үйлдвэр

 1. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 2. Агуулах, Нөөц удирдах

 3. Худалдан авалт, Гэрээ

 4. Борлуулалт

 5. Вебсайт

 6. Онлайн худалдаа - Төлбөр

 7. Үйлдвэрлэл - Мастер төлөвлөгөө

 

Монос Тариур ХХК OdooV14 - Эмийн үйлдвэр

 1. Үйлдвэрлэл - Мастер төлөвлөгөө

 2. Худалдан авалт

 3. Агуулах, Хангамж, Түүхий эдийн бүртгэл тооцоолол

 4. Хүний нөөц

 5. Санхүү, Тайлан

 6. Борлуулалт

 

Нью жуулчин турс ХХК OdooV14 - Олон улсын жуулчлал
 1. Тээвэр, Жуулчлал

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Худалдан авалт, Гэрээ

 5. Борлуулалт

 6. Вебсайт

 7. Онлайн худалдаа 

 8. Сошиал маркетинг 

 9. И-Мейл маркетинг автоматжуулалт

 10. Аялал жуулчлалын багц модуль хөгжүүлэлт (зохих бүх бүртгэл, тайлан)

2022 он

Тавин Ус ХХК, Тавин Ус Хөгжил  ХХК, Тавин Ус Фарм ХХК OdooV14 - Эмийн үйлдвэр. 65 хэрэглэгч

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт - Бөөн, урамшуулал

 5. ПОС - Жижиглэн - /ЭМД/

 6. Вебсайт

 7. Үйлдвэрлэл - Мастер төлөвлөгөө

 8. Баримт бичиг 

 9. Төслийн модуль

 

Монгол Эм Импекс Консерн ХХК OdooV14 -

Эмийн бөөний, жижиглэн худалдаа. 

90 хэрэглэгч

 1. Худалдан авалт гэрээ

 2. Агуулах 

 3. Хангамж

 4. Хүний нөөц, Цалин

 5. Санхүү, Тайлан

 6. CRM

 7. Баримт бичиг

 8. Борлуулалт - Бөөн Урамшуулалтын хөтөлбөр шаталсан

 9. ПОС - Жижиглэн хөнгөлөлт урамшуулал

 10. Вебсайт - Онлайн худалдаа B2B, B2C - Төлбөрийн шийдэл Qpay, Social pay, Pocket Pay, 

 

Сити Фарм ХХК OdooV14 - Сүлжээ салбар 32 эмийн сан. 80 хэрэглэгч

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт

 5. CRM

 6. ПОС - Жижиглэн - /ЭМД/

 7. Вебсайт  Онлайн худалдаа, B2C - Төлбөрийн шийдэл Qpay, Social pay, Pocket Pay

 

Монгол Эм Импекс Консерн ХХК харъяа 21 аймгийн ХХК OdooV14 нэвтрүүлэлт. 84 хэрэглэгч

 1. Худалдан авалт

 2. Агуулах - 

 3. Барааны дотоод процесс урсгал шийдэл

 4. Хангамж

 5. Хүний нөөц, Цалин

 6. Санхүү, Үндсэн хөрөнгө, Тайлан

 7. Борлуулалт - Бөөн Урамшуулалтын хөтөлбөр шаталсан

 8. ПОС - Жижиглэн хөнгөлөлт урамшуулал

 9. Вебсайт - Онлайн худалдаа - Төлбөрийн шийдэл Qpay, Social pay, Pocket Pay, 

 

HHI LLC OdooV14 - Машины сэлбэг хэрэгсэл

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. Хүний нөөц, Цалин

 6. Хангамжийн бүртгэл

 

БИСИТИ ХХК - Best Computers LLC

 OdooV16 Компьютер худалдаа

 1. Худалдан авалт

 2. Агуулах - 

 3. Барааны дотоод процесс урсгал шийдэл

 4. Хангамж

 5. Хүний нөөц, Цалин

 6. Санхүү, Үндсэн хөрөнгө, Тайлан

 7. Борлуулалт - Бөөн Урамшуулалтын хөтөлбөр шаталсан

 8. ПОС - Жижиглэн хөнгөлөлт урамшуулал

 9. Вебсайт - Онлайн худалдаа - Төлбөрийн шийдэл Qpay, Social pay, Pocket Pay, 

Гашуун булаг ХХК OdooV14 - Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаа

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. Хүний нөөц, Цалин

 6. Хангамжийн бүртгэл

 7. Хөрөнгө бүртгэл

 

2023 он

Мөнхийн тун ХХК OdooV14 - Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаа, үйлдвэрлэл Хэрэглэгч тоо - 77

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө, түүхий эдийн төлөвлөлт

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. Хүний нөөц, Ирц, Цалин

 6. Хангамжийн бүртгэл

 7. Үйлдвэрлэл - Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, Нөөц бүрдүүлэлт

 

Мөнхийн тун ХХК, Харъяа компаниуд OdooV14 Орон нутагт ЭХНТөв, Салбар эмийн сангууд

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө, түүхий эдийн төлөвлөлт

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. Хүний нөөц, Ирц, Цалин

 6. Хангамжийн бүртгэл

Тайёо Таун Корпорэшн OdooV14 - Нөхөн үржихүйн хэрэгсэл худалдаа

 1. Гадаад худалдан авалт, төлөвлөгөө

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт

 5. Вебсайт Онлайн худалдаа - Бүртгэл

 6. Хүний нөөц, Ирц, Цалин

 7. Хангамжийн бүртгэл

 

Сэмбэлхишиг ХХК OdooV14 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаа

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө, түүхий эдийн төлөвлөлт

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. Хүний нөөц, Ирц, Цалин

 6. Хангамжийн бүртгэл

Орд Констракшн ХХК OdooV16 - Авто будгийн худалдаа

 1. Худалдан авалт төлөвлөгөө, түүхий эдийн төлөвлөлт

 2. Санхүү, Тайлан, Үндсэн хөрөнгө

 3. Агуулах, Нөөц удирдах

 4. Борлуулалт - Бөөн

 5. Хүний нөөц, Ирц, Цалин

 6. Хангамжийн бүртгэл

 7. Үйлдвэрлэл -  Нөөц бүрдүүлэлт

 

Мore and more

 1. More