Худалдан авалт

Худалдан авалт

Odoo Purchase нь худалдан авах гэрээ, үнийн санал, худалдан авалтын захиалгыг хянахад тусална. Худалдан авалтын тендерийн бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх, дүүргэлтийг автоматжуулах, захиалгаа хэрхэн дагаж мөрдөх талаар суралцаарай.

Хариуцагч Мөнхбаатар Гомбосүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-05-30
Completion Time 28 минут
Гишүүд 98
  • Барааны худалдан авалтын тохиргоо
  • Худалдан авалт бүртгэл, баримт хэвлэх
  • ХА дахин захиалгын дүрэм
  • ХА буцаалт эх баримтаас
  • Худалдан авалтын буцаалт эх баримтгүй
  • ХА өртөг хуваарилах, нэхэмжлэх үүсгэх
  • Худалдан авалтын тайлан
  • Packing list ийн дагуу Орлогын баримт дээр цуврал бүртгэх