Худалдан авалт

Худалдан авалт

Odoo Purchase нь худалдан авах гэрээ, үнийн санал, худалдан авалтын захиалгыг хянахад тусална. Худалдан авалтын тендерийн бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх, дүүргэлтийг автоматжуулах, захиалгаа хэрхэн дагаж мөрдөх талаар суралцаарай.

Хариуцагч Мөнхбаатар Гомбосүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-02-24
Нийт үргэлжлэх хугацаа 32 минут
Гишүүд 211
Odoo v14
  • Барааны худалдан авалтын тохиргоо
  • Худалдан авалт бүртгэл, баримт хэвлэх
  • ХА дахин захиалгын дүрэм
  • ХА буцаалт эх баримтаас
  • Худалдан авалтын буцаалт эх баримтгүй
  • ХА өртөг хуваарилах, нэхэмжлэх үүсгэх
  • Худалдан авалтын тайлан
  • Packing list ийн дагуу Орлогын баримт дээр цуврал бүртгэх
  • Худалдан авалтын захиалгыг импортлох болон экспортлох
  • Импортын худалдан авалт үүсгэх болон төлбөр төлөх