Хариуцагч Отгонбаатар Мэндбаяр
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-07-17
Нийт үргэлжлэх хугацаа 21 минут
Гишүүд 12
Odoo v16
 • Барааны хөдөлгөөн
  • Агуулахын ерөнхий ойлголт
  • Агуулах - Барааны бүртгэл
  • Орлого авах
  • Зарлага гаргах
  • Тооллого үндсэн ойлголт
  • Дотоод зарлага бүртгэх
  • Нөхөн дүүргэлт