Хариуцагч Отгонбаатар Мэндбаяр
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-11-21
Нийт үргэлжлэх хугацаа 59 минут
Гишүүд 52
Odoo v16
 • Барааны хөдөлгөөн
  • Агуулахын ерөнхий ойлголт
  • Агуулах - Барааны бүртгэл
  • Орлого авах
  • Зарлага гаргах
  • Тооллого үндсэн ойлголт
  • Дотоод зарлага бүртгэх
  • Нөхөн дүүргэлт
  • Хугацаа ойр барааны цувралын мэдэгдэл
  • Серь шилжүүлэг
 • Тайлан
  • Нөхөн дүүргэлтийн шинжилгээ тайлан
  • Агуулах тайлан Стандарт
  • Агуулахын тайлан ерөнхий
  • Барааны шошго