Хариуцагч Мөнхбаатар Гомбосүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2022-06-06
Completion Time 50 минут
Гишүүд 21
  • Борлуулалттай холбоотой барааны мэдээлэл тохируулах
   15 xp
  • Борлуулалт бүртгэх
   8 xp
  • Борлуулалтын үнийн хүснэгт үүсгэх, тохируулах
   25 xp
  • Борлуулалтын буцаалт, баримттай баримтгүй
   20 xp
  • Купон, урамшууллт бүртгэх, ашиглах
  • Солилцоо
   10 xp
  • Борлуулалтын тайлан
  • Хугацаа ойр барааг борлуулалтаар гаргах
  • Үнэ өөрчлөлтийг түүхийг харах
  • Анхааруулах огноог хэрхэн тохируулах, Notification хэрхэн хүлээн авах
  • Хугацаа ойр барааг борлуулалтаар бичих
  • Захиалгын багц
   10 xp