Кубиксофт ХХК

Кубиксофт нь 2020 оны 1 сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өнөөгийн технологийн эринд цахим шилжилтийн тэргүүлэгч компани болох зорилго өвөртлөн ажиллаж байна.


Эрхэм зорилго

Мэргэшсэн, мэдлэгтэй боловсон хүчний тусламжтайгаар бизнесийг цахимжуулах боломж бүрийг эрэлхийлэгч, боломжийг бүтээгч, цахим салбарын тэргүүний байгууллага байж Монгол улсын хөгжилд өөрсдийн оролцоог бүтээнэ.

 

Алсын хараа

                 Бид олон улсын зах зээлд цахим үйлчилгээ үзүүлэгч хамт олон болно.

14+

ЖИЛИЙН ТУРШЛАГАТАЙ

62+

НЭВТРҮҮЛЭЛТ ТӨСӨЛ

850+

ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ

15

 odoo-гийн 
МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДТЭЙ

Бидний odoo дээр хөгжүүлсэн нэмэлт шийдлүүд

Худалдан авалт
 • Нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөр бүртгэх 
 • Нэмэлт зардал бүртгэх, барааны өртөгт шингээх
 • Барааны өртгийг хянах, батлах
 • Хөнгөлөлтийн хувь оруулах
 • Цувралын дугаар оруулах
 • Буцаалт хийх, буцаалтын шалтгааныг бүртгэх
 • Нэхэмжлэх автоматаар үүсгэх
Агуулах
 • Барааны Брэнд бүртгэх
 • Бараанд код автоматаар үүсгэх
 • Агуулах хооронд бараа шилжүүлэх
 • Барааг өртгөөр зарлагадах
 • Тооллогын апп-н сайжруулалт
 • Хэрэглэгчийн эрхийг агуулахаар хязгаарлах
 • Баримтуудын сайжруулалт
 • Нэмэлт тайлангууд
  DAS (Digital Assortment Solution)
 • WMS - Агуулахын менежментийн систем


Борлуулалт
 • Бараа солилцоо хийх
 • Барааны худалдах үнэ, өртгийн өөрчлөлтийг бүртгэх
 • Барааны үлдэгдлийг тооцох аргачлалын сайжруулалт
 • Агуулахын баримтыг автоматаар дуусгах, нэхэмжлэх автоматаар үүсгэх
 • Авлагын лимит хэтэрсэн үед борлуулалтыг хориглох
 • Буцаалт хийх, буцаалтын шалтгааныг бүртгэх
 • иБаримтын холболт
 • ПОС апп-н сайжруулалт
Санхүү бүртгэл
 • Гадаад валютын ханш татах
 • Авлага, өглөгийг хооронд нь хаах
 • Авлага, өглөгийг журналын бичилтээр хаах
 • Журналыг хэрэглэгчээр хязгаарлах
 • Үндсэн хөрөнгийн сайжруулалт
 • Анхан шатны баримтын сайжруулалт
 • Банкуудын корпорэйт гэйтвэй холболт
 • Мөнгөн гүйлгээний тайланг шууд аргаар гаргах
Төлбөрийн системийн холболт
 • Хаан, Голомт, ХХБ, Хас банкуудын ePos холболт
 • SocialPay төлбөрийн системийн холболт
 • QPay төлбөрийн системийн холболт

 • MonPay төлбөрийн системын холболт

Хүсэлтийн урсгал удирдах
 • Хангамжийн материалын хүсэлт
 • Бэлэн мөнгөний хүсэлт
 • Үндсэн хөрөнгийн хүсэлт
 • Амралт чөлөөний хүсэлт
 • Ирц засварлуулах хүсэлт
 • Бусад хүсэлтүүд

Үйлдвэрлэл
 • Үйлдвэрлэлийн мастер төлөвлөгөө сараар жилээр
 • Түүхий эдийн бэлэн байдал төлөвлөлт, худалдан авалт
 • Зардал бүртгэл
 • Шинжилгээний данс ашиглалт ашиг алдагдалаа хянах
 • Хийсэнээр х ажлын тайлан
 • Үйлдвэрлэлийн бусад хэрэгцээт тайлан

Аялалын апп
 • Хангамжийн материалын хүсэлт
 • Бэлэн мөнгөний хүсэлт
 • Үндсэн хөрөнгийн хүсэлт
 • Амралт чөлөөний хүсэлт
 • Ирц засварлуулах хүсэлт
 • Бусад хүсэлтүүд

Power BI холболт
 • Бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг BI харах

Бидэнтэй холбогдох