Cubicsoft LLC

Cubicsoft LLC was founded in January 2020 with the goal of becoming a leading E-transition company in today's Technology era.


Goal

With the help of specialized and knowledgeable personnel, we will seek every opportunity to digitize business, create opportunities, and be a leading organization in the electronic industry for Mongolian great future.

 

Mission

                We willing to become an electronic service provider in the international market.

14+

Year Experience 

70+

Number of Projects

1100+

Users

15

 odoo Functional Experts

Our special Development and Requirement

Худалдан авалт
 • Нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөр бүртгэх 
 • Нэмэлт зардал бүртгэх, барааны өртөгт шингээх
 • Барааны өртгийг хянах, батлах
 • Хөнгөлөлтийн хувь оруулах
 • Цувралын дугаар оруулах
 • Буцаалт хийх, буцаалтын шалтгааныг бүртгэх
 • Нэхэмжлэх автоматаар үүсгэх
Агуулах
 • Барааны Брэнд бүртгэх
 • Бараанд код автоматаар үүсгэх
 • Агуулах хооронд бараа шилжүүлэх
 • Барааг өртгөөр зарлагадах
 • Тооллогын апп-н сайжруулалт
 • Хэрэглэгчийн эрхийг агуулахаар хязгаарлах
 • Баримтуудын сайжруулалт
 • Нэмэлт тайлангууд
  DAS (Digital Assortment Solution)
 • WMS - Агуулахын менежментийн систем


Борлуулалт
 • Бараа солилцоо хийх
 • Барааны худалдах үнэ, өртгийн өөрчлөлтийг бүртгэх
 • Барааны үлдэгдлийг тооцох аргачлалын сайжруулалт
 • Агуулахын баримтыг автоматаар дуусгах, нэхэмжлэх автоматаар үүсгэх
 • Авлагын лимит хэтэрсэн үед борлуулалтыг хориглох
 • Буцаалт хийх, буцаалтын шалтгааныг бүртгэх
 • иБаримтын холболт
 • ПОС апп-н сайжруулалт
Санхүү бүртгэл
 • Гадаад валютын ханш татах
 • Авлага, өглөгийг хооронд нь хаах
 • Авлага, өглөгийг журналын бичилтээр хаах
 • Журналыг хэрэглэгчээр хязгаарлах
 • Үндсэн хөрөнгийн сайжруулалт
 • Анхан шатны баримтын сайжруулалт
 • Банкуудын корпорэйт гэйтвэй холболт
 • Мөнгөн гүйлгээний тайланг шууд аргаар гаргах
Төлбөрийн системийн холболт
 • Хаан, Голомт, ХХБ, Хас банкуудын ePos холболт
 • SocialPay төлбөрийн системийн холболт
 • QPay төлбөрийн системийн холболт

 • MonPay төлбөрийн системын холболт

Хүсэлтийн урсгал удирдах
 • Хангамжийн материалын хүсэлт
 • Бэлэн мөнгөний хүсэлт
 • Үндсэн хөрөнгийн хүсэлт
 • Амралт чөлөөний хүсэлт
 • Ирц засварлуулах хүсэлт
 • Бусад хүсэлтүүд

Үйлдвэрлэл
 • Үйлдвэрлэлийн мастер төлөвлөгөө сараар жилээр
 • Түүхий эдийн бэлэн байдал төлөвлөлт, худалдан авалт
 • Зардал бүртгэл
 • Шинжилгээний данс ашиглалт ашиг алдагдалаа хянах
 • Хийсэнээр х ажлын тайлан
 • Үйлдвэрлэлийн бусад хэрэгцээт тайлан

Аялалын апп
 • Хангамжийн материалын хүсэлт
 • Бэлэн мөнгөний хүсэлт
 • Үндсэн хөрөнгийн хүсэлт
 • Амралт чөлөөний хүсэлт
 • Ирц засварлуулах хүсэлт
 • Бусад хүсэлтүүд

Power BI холболт
 • Бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг BI харах

Contact us