Сибирийн зуух

Үе дамжсан Орос чанар

Вебсайт

Байгууллагын нэр:  Энгүүн Хангай ХХК

Салбар: Сибирийн зуух, бусад дагалдах хэрэгсэл худалдаа, засвар үйлчилгээ

Анх нэвтрүүлсэн огноо: 2021

Анх нэвтрүүлсэн хувилбар: Odoo v14 Community

Одоогийн хувилбар Odoo v14  Community
Хэрэглэгчийн тоо : 5+

Товч танилцуулга:

Нэвтрүүлсэн апп-ууд

            

   Sales            Purchase       Inventory     Accounting       Employees      Payroll     

Нэмэлтээр хөгжүүлсэн шийдлүүд

Онлайн захиалгын систем
Вебсайт