Team Top Zone

Компьютер, сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмжийн худалдаа, интернет холболтын үйлчилгээ, хэрэглэгчийн захиалгаар мэдээллийн технологи дээр суурилсан цогц шийдлүүд, мэдээлэл холбооны холимог дэд бүтэц, хардгүй /PXE/ технологи болон програм хангамжийн шийдэл, мэдээллийн технологийн зөвлөх болон аутсорсингийн үйлчилгээ, байгууллагын сүлжээний шийдэл, серверт суурилсан компьютерийн шийдэл, хяналтын камер, мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын шийдлүүд зэрэг цогц үйлчилгээ


Вебсайт

Байгууллагын нэр:  Тимтоп Зон ХХК

Салбар: Компьютер, сэрвэр тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа, үйлчилгээ

Анх нэвтрүүлсэн огноо: 2020

Анх нэвтрүүлсэн хувилбар: Odoo v13 Enterprise

Одоогийн хувилбар Odoo v13 E nterprise
Хэрэглэгчийн тоо : 5+

Товч танилцуулга:

Нэвтрүүлсэн апп-ууд

            

   Sales            Purchase       Inventory     Accounting    Employees             

Нэмэлтээр хөгжүүлсэн шийдлүүд

Онлайн захиалгын систем

 

Вебсайт