Odoo ERP нэвтрүүлэлт

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Odoo нэвтрүүлэлт

Odoo-г нэвтрүүлэх гэдэг нь систем нийлүүлэгч болон системийг ашиглагч талын хамтын хичээл зүтгэлийн үр дүнд амжилттай болдог үйл явц юм. Odoo-н талаар бүрэн мэдлэггүй, нэвтрүүлсэн туршлагагүй зэргээс болж нэвтрүүлэлтийг үр дүн муутай хийх эсвэл цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө ихээр зарцуулах тохиолдлууд ч гардаг. Иймээс нэвтрүүлэлт хийхийн тулд Odoo-р мэргэшсэн баг, хамт олонд хандах нь нэн чухал байдаг.

Бид 10+ жилийн Odoo системийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлтийн туршлагатай бөгөөд Odoo-ийн алтан түнш тул таны бизнесийн шаардлагад нийцүүлэн Odoo системийг найдвартайгаар аль болох богино хугацаанд нэвтрүүлэхийг санал болгож чадна.

Энтерпрайз болон Коммюнити хувилбар


 

Шинэчлэгдэхгүй

Odoo-н 2-3 хувилбар гарсны дараа л шинэ хувилбарт шилжинэ 

Зөвхөн веб хөтөч 

Мобайл апп байхгүй

Энгийн хэрэгцээнд зориулсан

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн аппуудыг ашиглах боломжтой.

Жишээ нь: Purchase, Sales, Inventory, Invoice, Employee, POS, Web, eCommerce  

Шинэчлэгдэнэ

Odoo-н шинээр гарсан хувилбар бүрт дагаж шилжинэ

Мобайл апп

Мобайл апп ашиглах боломжтой

Бүх боломжуудыг ашиглана

Odoo-н бүх апп-уудыг ашиглах боломжтой.

Жишээ нь: Accounting, Barcode, Subscription, Timesheet, Helpdesk, MPS, VOIP, Studio, Planning гэх мэт бүх аппуудыг ашиглах боломжтой болно


Нэвтрүүлэлтийн үе шат


 

Түгээмэл асуултууд

Нэвтрүүлэлтийн үнэ хэд вэ?

Хэрэглэгчийн тоо,  байгууллагын хэрэгцээ шаардлага болон нэмэлт хөгжүүлэлт хэрэгтэй эсэхээс хамааран үнийн дүн хэлбэлздэг тул хэрэгцээ, шаардлага цуглуулсаны дараа үнийн санал гаргадаг.

Хэрэглэгчийн тоо болон байгууллагын хэрэгцээнээс хамааран 1 сараас 1 жилийн хооронд хэлбэлзэх боломжтой.