Дижитал бараа хувиарлалтын систем - ( DAS )  


Богино цаг хугацаанд 2,000-10,000 нэр төрлийн бараан дундаас, харилцагчийн захиалгыг бэлтгэх,
шалгах, түгээхэд нь тийм хялбар ажил биш. Харин захиалгыг 1 , 1 ээр бус бөөнөөр бэлтгэж,
олон хайрцагт хувиарлаж хийх шийдлийг DAS гэж нэрлэх юм.

DAS - ийг хэрэгжүүлсэнээр 


Агуулахын шалтгах процессын алдаа багасна


Ажлыг хялбарчилж, бүтээмж ихэсгэнэ


Улмаар агуулахын бүх л процесс хурдасна


Хэрэгжүүлсэн шийдэл


Зурагт үзүүлсэн баркод уншигч дээр барааг уншуулсанаар, хайрцаг 

бүрийн дор байрласан Indicator хайрцагт хийх зохих тоог харуулдаг.


Үйл ажиллагааны зураглал

Барааг цахимаар захиалга авах


Захиалсан барааг бэлтгэх
Шалгах, Хувиарлаж савлах

.

Хүргэлт
Төлбөр бүртгэл
 Анализ хийх