Эмийн сангийн Кассын систем

Дэлхийн технологийг ашиглаж, өөрийн бизнесээ хүссэн газраасаа удирдах боломжийг бид таньд олгож байна.


Цааш үргэлжлүүлэх


   Cubx Платформ

Эмийн сангийн өдөр дутмын үйл ажиллагааг хялбаршуулж, автомажуулсан CUBX платформ

Cubx платформд нэгдсэн байгууллагууд

 


Энхийн шүүдэр


100+
Эмийн сан ашигладаг
6+
Нийлүүлэгч ЭХНТ


Cubx платформын ач холбогдол, үр ашигууд

Зайнаас удирдах


Дэлхийн хаанаас ч бизнесээ удирдана

Бодит цагийн тайлан


Борлуулалт, худалдан авалтын тайлангаа бодит хугацаанад авч бараа материалын эргэлтээ хянах боломжтой

Үлдэгдэл, орлого, зарлага хянах

Агуулахын үлдэгдэл, орлого зарлагаа хянаж бараа материалын тасалдлаас сэргийлж чадна

Худалдан авалт хийх

CUBX платформд нэгдсэн нийлүүлэгчдийн борлуулалтыг систем автоматаар худалдан авалт болгож бүртгэнэ. Ингэснээр эмийн сангийн ажилчид худалдан авалтаа дахин гараар шивэх шаардлагагүй болно

M5 оноо

M5 оноо цуглуулах системд автоматаар холбогдоно.

Төлбөрийн систем

Бүх төрлийн төлбөрийн системтэй холбогдоно. Эрүүл мэндийн даатгал, Ибаримтын цахим системтэй холбогдсон.

Орлогын баримт автоматаар бичигдэнэ


Аливаа хүний гараар гарах эрсдэлийг байхгүй болгож үйл ажилагааг автоматжуулж цаг хэмнэнэ.

Төлбөрийн шийдэл, холболт