Cubx Платформ

Эмийн сангийн өдөр дутмын үйл ажиллагааг хялбаршуулж, автомажуулсан CUBX платформ

Кубикс платформд нэгдсэн байгууллагууд

 

100+

Эмийн сан ашигладаг

3

Нийлүүлэгч нэгдсэн

Кубиксийн ач холбогдол, үр ашигууд

Зайнаас удирдах


Дэлхийн хаанаас ч бизнесээ удирдана

Бодит цагийн тайлан


Борлуулалт, худалдан авалтын тайлангаа бодит хугацаанад авч бараа материалын эргэлтээ хянах боломжтой

Үлдэгдэл, орлого, зарлага хянах

Агуулахын үлдэгдэл, орлого зарлагаа хянаж бараа материалын тасалдлаас сэргийлж чадна

Худалдан авалт хийх

CUBX платформд нэгдсэн нийлүүлэгчдийн борлуулалтыг систем автоматаар худалдан авалт болгож бүртгэнэ. Ингэснээр эмийн сангийн ажилчид худалдан авалтаа дахин гараар шивэх шаардлагагүй болно

M5 оноо

M5 оноо цуглуулах системд автоматаар холбогдоно.

Төлбөрийн систем

Бүх төрлийн төлбөрийн системтэй холбогдоно. Эрүүл мэндийн даатгалаын цахим системтэй холбогдоно.

Орлогын баримт автоматаар бичигдэнэ

Бүтээгдэхүүний жагсаалт хэд ч байсан хормын дотор автоматаар үнэн зөв гарна.

Аливаа хүний гараар гарах эрсдэлийг байхгүй болгож үйл ажилагааг автоматжуулж цаг хэмнэнэ.