Нягтлан бодох бүртгэл

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тодорхой, динамик удирдлага

Bank reconcillation

 Банкны хуулгаа банктайгаа автоматаар синк хийх эсвэл файл импортлох.

Direct invoicing

Тогтвортой, мэргэжлийн нэхэмжлэх үүсгэх, давтагдах тооцоог удирдах, төлбөрийг хялбархан хянах. 

Payment follow-up

Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэхийг хянаж, ирээдүйд төлөх төлбөрийн тооцоогоо тодорхой аваарай. 

Mobile view

 

Илүү хурдан төлбөрөө аваарай

Цахим нэхэмжлэх, автоматжуулсан хяналт.

Мэргэжлийн нэхэмжлэх үүсгэх, илгээх, онлайнаар төлбөр хүлээн авах.

Хэдхэн товшилтоор зээлдэгчиддээ сануулга илгээх боломжтой. Илүү хурдан төлбөр авахын тулд дагах үйлдлүүдийг хялбархан тохируулж, автоматжуулах боломжтой.

Борлуулалтын захиалга, хүргэлтийн захиалгаас нэхэмжлэхийг автоматаар үүсгэх эсвэл тэдгээрийг цаг хугацаа, материалд үндэслэн гаргах боломжтой.


Ойлгомжтой тайлангууд

Таны тайлангууд, танд нийцтэй байдлаар.

Орлогын тайлан, баланс эсвэл мөнгөн гүйлгээний тайланг хялбархан үүсгээрэй.

Аливаа өгөгдлийг хурдан шүүж, томруулж, тэмдэглэж, харьцуулдаг.

Хүссэн хэмжигдэхүүнээр тайлагнах боломжтой.


Бусад апп-уудтай нэгдсэн

Expenses
Зардлаа хянаж, багцаар нь дахин нэхэмжлэх.
  •  
Inventory
  • Үнэлгээгээ шинэчилж байхын тулд гүйлгээ бүрийг хувьцаатайгаа синхрончлоорой
 PoS
  • Борлуулалтын цэгийн гүйлгээнээс Odoo Accounting руу нэхэмжлэхийг хялбархан үүсгээрэй.
Sales
Борлуулалтын захиалгаас төслийн даалгавруудыг автоматаар үүсгэх.
  •  

Дэлхий даяар 50,000+ байгууллагууд Odoo ашигладаг.

Join us and make your company a better place.