Тавин Ус

Олон улсын жишигт нийцсэн орчин үеийн дэвшилтэт технологи, инновацид суурилсан үйлчилгээ үзүүлж салбартаа тэргүүлэгч эрүүл мэндийн байгууллага байхыг зорьж буй эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бөөний болон жижиглэн худалдааны компани.

Вебсайт

Байгууллагын нэр:  Тавин Ус ХХК

Анх нэвтрүүлсэн огноо: 2022

Анх нэвтрүүлсэн хувилбар: Odoo v14 Enterprise

Одоогийн хувилбар Odoo v14 Enterprise

Хэрэглэгчийн тоо: 60+

Товч тайлбар: Төв агуулах, ЭХНТ, 10 орчим эмийн санд Odoo-г амжилттай нэвтрүүлэв

Нэвтрүүлсэн апп-ууд

             

   Sales             Purchase            Pos            Inventory     Accounting      Barcode             PoS              Payroll        

Нэмэлтээр хөгжүүлсэн шийдлүүд

Вебсайт
  • Вебсайт 
B2B онлайн захиалгын системтэй холбов
  • Гадны системтэй холбогдох API

  • Борлуулалтын захиалгын автоматжуулалт

BI-д зориулсан дата вэйрхаус үүсгэв
  •  Дата вэйрхаусын өгөгдлийг өдөр тутам автоматаар шинэчлэх

  • Өөрсдийн шаардлагад нийцсэн тайлан, дашбоард харах боломж