Энто

Өдгөө Монгол улсын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зах зээлд тасралтгүй 21 хүн ардынхаа эрүүр энхийн төлөө мэргэжлийн ёс зүйг баримтлан, чанар аюулгүй байдлыг ханган ажилласаар байна.


Вебсайт

Байгууллагын нэр: ЭНТО ХХК

Салбар: Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн худалдаа

Анх нэвтрүүлсэн огноо: 2018

Анх нэвтрүүлсэн хувилбар: Odoo v10 Enterprise

Одоогийн хувилбар Odoo v14 Enterprise
Хэрэглэгчийн тоо :

Товч танилцуулга:

Нэвтрүүлсэн апп-ууд

                

   Sales             Purchase         Inventory     Accounting       Barcode             PoS              Payroll        

Нэмэлтээр хөгжүүлсэн шийдэл

B2B онлайн захиалгын системтэй холбов
  • Гадны системтэй холбогдох API

  • Борлуулалтын захиалгын автоматжуулалт