Монгол Эм Импекс

Эм хангамжийн салбарт 98 жилийн туршлага дээр үндэслэн чанартай, өндөр үр дүн бүхий эм,

эмийн бүтээгдэхүүнийг эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллага болон хүн арддаа хурдан

шуурхай, найдвартай хүргэн ажилдаг.

Вебсайт

Байгууллагын нэр:  Монгол Эм Импекс Консерн ХХК

Салбар: Эрүүл мэндийн худалдаа үйлчилгээ

Анх нэвтрүүлсэн огноо: 2022 он

Анх нэвтрүүлсэн хувилбар: Odoo v14 Enterprise

Одоогийн хувилбар Odoo v14 Enterprise
Хэрэглэгчийн тоо :

Товч танилцуулга:

Нэвтрүүлсэн апп-ууд

                  

   Sales               Purchase        Inventory     Accounting       Barcode            PoS              Payroll        Employees