Мон тариур ХХК

GMP стандартад нийцсэн сүүлийн үеийн технологиор тариур, дуслын систем үйлдвэрлэдэг

баялаг бүтээгч байгуулага

Байгууллагын нэр: Мон тариур ХХК

Салбар: Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Анх нэвтрүүлсэн огноо: 2022

Анх нэвтрүүлсэн хувилбар: Odoo v14 Enterprise

Одоогийн хувилбар Odoo v14 Enterprise
Хэрэглэгчийн тоо : 5

Товч танилцуулга: Нэг удаагийн тариурын үйлдвэрлэл, борлуулалт

Нэвтрүүлсэн апп-ууд

              

   Sales            Purchase       Inventory     Accounting      Barcode             PoS              Payroll      Manufacturing