Шидэт шогол

Хэрэглэгчийн цагийг хэмнэсэн, бүтээлч байдлыг дэмжсэн, амьдралын хэв маягийг

өөрчилсөн бичгийн хэрэгслийн төрөлжсөн дэлгүүр

Байгууллагын нэр: Гэрэлт Таван Эрдэнэ ХХК

Салбар: Бичиг хэрэгслийн худалдаа

Анх нэвтрүүлсэн огноо: 2022

Анх нэвтрүүлсэн хувилбар: Odoo v14 Community

Одоогийн хувилбар Odoo v14  Community
Хэрэглэгчийн тоо : 10+

Товч танилцуулга:

Нэвтрүүлсэн апп-ууд

            

   Sales            Purchase       Inventory     Accounting     Employees       

Нэмэлтээр хөгжүүлсэн шийдлүүд

Онлайн захиалгын систем

 

Вебсайт