Odoo Cubx Платформд нэгдсэн байгууллагууд

2021
МК БРИДЖ ПАРТНЕРС ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

2022

ЛЕНУС МЕД ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

ДӨРВӨН ТУН ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

2022
МАРГАД МЕД ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

ТҮНТГЭР ХАЙРХАН ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

2022

МЕДАКТИВ ХЕЙЛТИ ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

ИХ ҮЙЛС ДЭЛГЭРЭХ ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

2023

ИД ШИД ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

СУВДБАЯР ФАРМ ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт

2023
ЦОМБОГОВЬ ХХК

1.CUBX платформ

2.Авто худалдан авалт